CRM - PRIORITY ERP CRM פריוריטי

צור קשר קריירה אודות החברה   לוח מודעות מרכז שירות הנדסת תעשייה וניהול יישום, הדרכה והתאמת תוכנה - פריוריטי תוכנת פריוריטי דף ראשי
תוכנת פריוריטי תוכנת פריוריטי
דף ראשיPriority - פריוריטי - התמחויותתוכנת פריוריטיPriority - פריוריטי - התמחויותפריוריטי Priority ERP CRM
של פריוריטי CRM -ו ERP מערכת
Priority ERP CRM פריוריטי
מערכת פריוריטי תעשייתית
מערכת פריוריטי מסחרית
זום לעסקים - פריוריטי
מערכת אינטרנטית
התמחויות
יישום, הדרכה והתאמת תוכנה
הנדסת תעשייה וניהול
זום לעסקים - פריוריטי
 

Priority ERP/CRM תוכנת פריוריטי

:חברת ראאן מחשוב והנדסת תעשייה וניהול בע''מ משווקת ומיישמתERP הקמת מערכות
.מערכת פריוריטי תעשייתית לניהול השיווק, תפעול, ייצור, רכש, מלאי, הנדסת ייצור, כספים, ועודמערכת פריוריטי תעשייתית
.מערכת פריוריטי מסחרית לניהול השיווק, רכש, מלאי, כספים, הרכבות מוצרים ועודמערכת פריוריטי מסחרית
.זום לעסקים קטנים עד עשרה משתמשים לניהול השיווק, רכש, מלאי, כספים, הרכבות מוצרים ועודPriority - ( ZOOM ) זום לעסקים
Priority - ERP/CRM פריוריטי

כל המערכות הללו מבוססות על הטכנולוגיות של מערכות Microsoft ומסופקת במתכונת של "תוכנת מדף".
עם מערכות Priority התעשייתית והמסחרית מסופקים כלי פיתוח המאפשרים ביצוע התאמות תוכנה נרחבות הכוללות שדרוג של
התאמות ספציפיות אשר בוצעו עבור הלקוח.

:Priority ERP/CRM יתרונות ביישום מערכתERP הקמת מערכות
,שיפור ההחלטות העסקיות תוך מתן דוחות רב מימדיים אשר יאפשרו למנהל ניתוח רחב ומעמיק על הפעילות הכספית, השיווקית והלוגיסטית של הארגון
.מתוך המסכים ובזמן אמת (drill down) "עם יכולת "ירידה לפרטים
.אשר בעזרתו ניתן להגדיר תהליכים עסקיים מונחי תנאים והרשאות Work Flow אכיפת נהלי החברה על המשתמשים באמצעות מנגנון
.תחקור תהליכים תוך מתן אפשרות של ירידה לפרטים מול מסכי העבודה, ללא צורך בהפעלת תפריטים או דוחות
עיצוב גמיש של המסכים, הדוחות ומסמכי המערכת תוך מתן חופש בחירה לכל משתמש לבחור איך יראה המסך שלו, למקם את העמודות כראות עיניו
.ולא להתפשר על נוחות ויעילות בעבודתו מול צרכים של עובדים אחרים
.אחזור נתונים פשוט וקל באמצעות שליפה בכל עמודה או מסך כל נתון על פי תנאים כגון: גדול, קטן, שונה, מ-, עד, או, גם
.למרות כל ההתאמות והשינויים שבוצעו במערכת הפרטית Priority המערכת מאפשרת להנות מכל החידושים הטכנולוגיים והפונציונליים המפותחים ע"י 
.Microsoft המבוססת על הטכנולוגיה של Priority המצאות בקו הראשון של הטכנולוגיה, באמצעות הארכיטקטורה הייחודית של
ליצור טבלאות חכמות ,word עובדת בצורה אינטגרטיבית עם כלי מיקרוסופט, ניתן לעצב מסמכי Priority -מאחר ש :Microsoft נוחות בעבודה עם כלי
או לשלוח דואר אלקטרוני ולסנכרן את יומן הפגישות (Share-point) או לצפות בגרפים תלת-מימדיים, לעבוד בפורטל אירגוני Excell -ומקושרות ב
.Outlook -והמשימות מול ה

- "ליישום, הדרכה והתאמת תוכנה "פריוריטיERP הקמת מערכות
טלפון: 03-5755884ERP הקמת מערכות

 
 
   
  אור יהודה: רח' החרושת 26
03-5755884 :טלפון
IGDM - הדפסת תמונות על בד קנבס, עיצוב אתרים, ניהול תוכן
צור קשר יישום, הדרכה והתאמת תוכנה - פריוריטי אודות החברה הנדסת תעשייה וניהול הנדסת תעשייה וניהול מערכת פריוריטי תעשייתית מערכת פריוריטי תעשייתית מערכת פריוריטי מסחרית מערכת פריוריטי מסחרית ERP - CRM פריוריטי
Copyright © Raan ERP, Priority ERP/CRM MRP systems solutions